1. Trang chủ
  2. Xem nhanh tài liệu của khách hàng khi trao đổi (Chat)

Xem nhanh tài liệu của khách hàng khi trao đổi (Chat)

1. Nội dung

Hướng dẫn kế toán dịch vụ xem nhanh tài liệu đã gửi/nhận với doanh nghiệp khi đang trao đổi (Chat) với doanh nghiệp.

2. Các bước thực hiện

Cập nhật 20/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay