1. Trang chủ
  2. Xem thông báo về lịch đào tạo sản phẩm/thông báo phát hành tính năng mới

Xem thông báo về lịch đào tạo sản phẩm/thông báo phát hành tính năng mới

1. Nội dung

Hướng dẫn Kế toán dịch vụ xem thông báo về lịch đào tạo sản phẩm/phát hành tính năng mới.

2. Các bước thực hiện

Khi có lịch đào tạo sản phẩm hoặc phát hành tính năng mới, hệ thống sẽ gửi thông báo cho Kế toán dịch vụ, xem thông báo tại hình quả chuông.

  • Nhấn Xem chi tiết để xem chi tiết thông báo.

Cập nhật 06/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?