1. Trang chủ
 2. Báo cáo đối chiếu sổ tài sản và sổ cái

Báo cáo đối chiếu sổ tài sản và sổ cái

1. Nội dung

Báo cáo đối chiếu sổ tài sản và sổ cái giúp người dùng có thể đối chiếu nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế trên sổ tài sản và sổ cái tài khoản nguyên giá, tài khoản hao mòn lũy kế để có thể điều chỉnh kịp thời.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Trên phân hệ Báo cáo, nhóm báo cáo Tài sản cố định, chọn Báo cáo đối chiếu sổ tài sản và sổ cái.

 • Tại giao diện khai báo tham số, chọn kỳ báo cáo và tài khoản cần đối chiếu.
 • Phần mềm ngầm định chọn ô Chỉ hiển thị các dòng phát sinh chênh lệch , báo cáo sẽ lấy lên các dòng có phát sinh tại cột chênh lệch.
 • Nếu muốn báo cáo hiển thị đầy đủ các dòng đối chiếu thỏa mãn điều kiện tham số thì người dùng bỏ chọn tại ô Chỉ hiển thị các dòng phát sinh chênh lệch.
 • Nhấn Xem báo cáo.

 • Chương trình tải lên Báo cáo đối chiếu sổ tài sản và sổ cái như sau:

 • Dữ liệu được phân theo từng nhóm tài khoản và tự động chia thành thành ba phân loại như sau:
  – Có đầy đủ chứng từ trên cả sổ tài sản và trên sổ cái
  – Chỉ có chứng từ trên sổ tài sản
  – Chỉ có chứng từ trên sổ cái

 • Từ kết quả của báo cáo, người dùng có thể điều chỉnh lại các chứng từ sổ tài sản và sổ cái đang bị chênh lệch một cách kịp thời:
  – Đối với phân loại có đầy đủ chứng từ trên cả sổ tài sản và trên sổ cái thì chương trình sẽ hiển thị số tiền chênh lệch trên cột tương ứng. Người dùng  nhấn vào các chứng từ để kiểm tra và chỉnh sửa.
  – Đối với phân loại chỉ có chứng từ trên sổ tài sản hoặc chỉ có trên sổ cái thì người dùng thực hiện thêm chứng từ bị thiếu tương ứng.
Cập nhật 29/05/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay