1. Trang chủ
 2. Báo cáo đối chiếu sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và sổ cái

Báo cáo đối chiếu sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và sổ cái

1. Nội dung

Báo cáo đối chiếu sổ theo dõi công cụ dụng cụ (CCDC), chi phí trả trước và sổ cái giúp người dùng có thể đối chiếu giá trị chưa phân bổ CCDC, chi phí trả trước trên sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và sổ cái tài khoản 242.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Trên phân hệ Báo cáo, nhóm Công cụ dụng cụ, chọn Báo cáo đối chiếu sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và sổ cái.

 • Khai báo tham số.
 • Phần mềm ngầm định chọn ô Chỉ hiển thị các dòng phát sinh chênh lệch , báo cáo sẽ lấy lên các dòng có phát sinh tại cột chênh lệch.
 • Nếu muốn báo cáo hiển thị đầy đủ các dòng đối chiếu thỏa mãn điều kiện tham số thì người dùng bỏ chọn tại ô Chỉ hiển thị các dòng phát sinh chênh lệch.
 • Nhấn Xem báo cáo.

 • Chương trình tải lên Báo cáo đối chiếu sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và sổ cái và tự động phân loại thành ba phân loại như sau:
  – Có đầy đủ chứng từ trên cả sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và trên sổ cái (1).
  – Chỉ có chứng từ trên sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước (2).
  – Chỉ có chứng từ trên sổ cái (3).

 • Đối với phân loại có đầy đủ chứng từ trên cả sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và trên sổ cái thì chương trình sẽ hiển thị số tiền chênh lệch trên cột tương ứng. Người dùng  nhấn vào các chứng từ để kiểm tra và chỉnh sửa.
 • Đối với phân loại chỉ có chứng từ trên sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước hoặc chỉ có trên sổ cái thì người dùng thực hiện thêm chứng từ bị thiếu tương ứng.
 • Như vậy Báo cáo đối chiếu sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và sổ cái giúp người dùng nhanh chóng đối chiếu và phát hiện các chênh lệch, sai sót để điều chỉnh và bổ sung kịp thời.
Cập nhật 15/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay