1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R32
 4. Bổ sung tính năng lọc cột trên chứng từ mua hàng, bán hàng, hóa đơn và có thể sao chép cho các dòng bên dưới khi đang lọc

Bổ sung tính năng lọc cột trên chứng từ mua hàng, bán hàng, hóa đơn và có thể sao chép cho các dòng bên dưới khi đang lọc

1. Mục đích

Khi người dùng cần sửa đổi về tên hàng hoặc mã hàng, đơn giá của một mặt hàng/ hàng hóa có nhiều dòng trên hóa đơn, chứng từ bán hàng, mua hàng thì thay vì phải tìm và sửa từng dòng như trước đây. Tính năng mới cho phép lọc cột mã hàng và tên hàng trên chứng từ mua hàng, bán hàng, hóa đơn và có thể sao chép cho các dòng bên dưới khi đang lọc giúp cho thao tác tìm dữ liệu của người dùng trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

2.1. Đối với Hóa đơn và hóa đơn điều chỉnh
 • Trên giao diện hóa đơn/ hóa đơn điều chỉnh, di chuyển chuột vào cột Mã hàng hoặc Tên hàng sau đó click vào biểu tượng trỏ xuống hình tam giác

 • Phần mềm xuất hiện bảng nhập điều kiện và giá trị lọc.

 • Tại bảng nhập điều kiện và giá trị lọc. Chọn biểu tượng trỏ xuống để lựa chọn điều kiện lọc.

 • Sau khi đã chọn điều kiện lọc, người dùng nhập giá trị lọc vào ô tương ứng. Nhấn Lọc

 • Phần mềm sẽ tự động lọc những giá trị khác với giá trị lọc đã nhập vào ô trên và trả về bảng kết quả như hình sau:

 • Để quay lại bảng giá trị ban đầu, người dùng chỉ cần nhấn vào biểu tượng trỏ xuống tại cột đã thực hiện thao tác lọc và chọn Bỏ Lọc hoặc chỉ cần nhấn vào Xóa điều kiện lọc.

2.2. Đối với chứng từ mua hàng và chứng từ bán hàng
 • Trên chứng từ bán hàng/ mua hàng, tại cột Mã hàng hoặc cột Tên hàng, người dùng nhấn vào biểu tượng trỏ xuống hình tam giác để thực hiện thao tác lọc.

 • Phần mềm xuất hiện bảng nhập điều kiện và giá trị lọc.
 • Tại bảng nhập điều kiện và giá trị lọc. Chọn biểu tượng trỏ xuống để lựa chọn điều kiện lọc.

 • Sau khi đã chọn điều kiện lọc, người dùng nhập giá trị lọc vào ô tương ứng. Nhấn Lọc

 • Phần mềm sẽ tự động lọc những giá trị chứa giá trị lọc đã nhập vào ô trên và trả về bảng kết quả như hình sau:

 • Để quay lại bảng giá trị ban đầu, người dùng chỉ cần nhấn vào biểu tượng trỏ xuống tại cột đã thực hiện thao tác lọc và chọn Bỏ Lọc hoặc chỉ cần nhấn vào Xóa điều kiện lọc.

Cập nhật 23/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay