1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R44 (Phát hành ngày 24/10/2023)
  4. Cho phép nhập khẩu hóa đơn đầu vào XML/PDF khi hóa đơn bỏ trống mã số thuế của người mua

Cho phép nhập khẩu hóa đơn đầu vào XML/PDF khi hóa đơn bỏ trống mã số thuế của người mua

1. Nội dung

Bổ sung tùy chọn nhập khẩu hóa đơn, cho phép người dùng có thể nhập khẩu hóa đơn đầu vào XML/PDF khi hóa đơn bỏ trống mã số thuế của người mua.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Trên phân hệ Quản lý hóa đơn, chọn tab Hóa đơn đầu vào

Người dùng có thể mở hộp thoại thiết lập tùy chọn nhập khẩu hóa đơn XML/PDF bằng cách:

  • Chọn Nhập XML, PDF 
  • Hoặc chọn Kết nối/ Tùy chọn nhập khẩu hóa đơn XML/PDFPhần mềm hiển thị bảng tùy chọn nhập khẩu hóa đơn XML/PDF như sau:

  • Người dùng chọn Có: Các hóa đơn đầu vào thiếu mã số thuế vẫn sẽ được coi là hóa đơn hợp lệ và được nhập khẩu vào phần mềm.
  • Trường hợp người dùng chọn Không: Các hóa đơn đầu vào thiếu mã số thuế thì chương trình sẽ liệt kê vào tab Hóa đơn sai MST người mua và không được nhập khẩu vào phần mềm.
  • Nhấn Đồng ý
  • Lưu ý: Nếu người dùng tích chọn “Không hiển thị lần sau” thì khi cần thay đổi thiết lập, người dùng nhấn Kết nối để mở lại hộp thoại thiết lập này.

 

Cập nhật 17/10/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay