1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R45 (Phát hành ngày 04/11/2023)
  4. Cho phép tích chọn giảm thuế trên dòng chứng từ khi nhập khẩu file excel chứng từ bán hàng có giảm thuế GTGT 20% vào phần mềm

Cho phép tích chọn giảm thuế trên dòng chứng từ khi nhập khẩu file excel chứng từ bán hàng có giảm thuế GTGT 20% vào phần mềm

1. Nội dung

Chương trình cho phép người dùng tích chọn giảm thuế trên từng dòng chứng từ khi nhập khẩu excel chứng từ bán hàng có giảm thuế GTGT 20% vào phần mềm để đảm bảo hiển thị đúng thông tin trên tờ khai.

2. Hướng dẫn trên phần mềm
  • Đầu tiền, người dùng thực hiện nhập khẩu chứng từ excel vào phần mềm.
  • Nhấn Xem chứng từ vừa nhập khẩu vào phần mềm.
  • Tại đây, chương trình sẽ ngầm định hiển thị dấu tích chọn Giảm 20% thuế GTGT trên dòng chứng từ đối với các mặt hàng có tính chất giảm thuế (1)
  • Đối với các mặt hàng chưa xác định hoặc không giảm thuế thì phần mềm sẽ bỏ trống tại ô này.

  • Nhấn Sửa (2) để thay đổi tùy chọn Giảm 20% thuế GTGT tại từng dòng chứng từ.

Cập nhật 01/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay