Kết nối ngân hàng điện tử với MISA ASP Kế toán

1. Nội dung

Cho phép kết nối ngân hàng điện tử để lấy được thông tin giao dịch về phần mềm kế toán để có thể thực hiện nghiệp vụ nhanh chóng và hạn chế sai sót.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

  • Trên phân hệ Tiền gửi, chọn tab Ngân hàng điện tử
  • Chọn Kết nối ngay

  • Phần mềm chuyển sang giao diện kết nối ngân hàng điện tử. Tại đây người dùng chọn ngân hàng cần kết nối. Nhấn Kết nối ngay.

  • Chương trình chuyển đến cửa sổ đăng nhập.
  • Người dùng nhập Tên đăng nhập và mật khẩu internet banking tại đây. Sau đó thực hiện các bước theo hướng dẫn của ngân hàng.

  • Sau khi đăng nhập thành công thì phần mềm sẽ tự động nhận diện được các tài khoản ngân hàng có trên internet banking nhưng chưa có trong danh mục và xuất hiện thông báo như sau.
  • Chọn Có nếu muốn thêm các tài khoản được liệt kê vào danh mục

  • Như vậy là đã hoàn thành việc kết nối ngân hàng điện tử trên phần mềm MISA ASP kế toán.
  • Lúc này trên tab Ngân hàng điện tử người dùng có thể thực hiện Tra cứu số dư hoặc Lịch sử giao dịch để phục vụ cho các thao tác nghiệp vụ một cách nhanh chóng và chính xác.
Cập nhật 29/09/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay