1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R40 (Phát hành ngày 03/08/2023)
 4. Thêm nhanh hàng loạt VTHH khi lập một chứng từ/hóa đơn

Thêm nhanh hàng loạt VTHH khi lập một chứng từ/hóa đơn

1. Nội dung

Cho phép người dùng thêm nhanh hàng loạt VTHH khi lập một chứng từ, hóa đơn mua/bán hàng hóa, dịch vụ; giúp người dùng tiết kiệm thời gian nhập liệu.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R40: Khi khách hàng lập một chứng từ hoặc hóa đơn mua/bán hàng hóa, dịch vụ nếu chứng từ, hóa đơn có rất nhiều mã VTHH chưa có trong danh mục phần mềm thì người dùng phải tự nhập thủ công bằng tay tốn rất nhiều thời gian, dễ sai sót.
 • Từ phiên bản R40: Phần mềm cho phép thêm nhanh hàng loạt mã VTHH chưa có trong danh mục để thao tác lập chứng từ nhanh chóng, tiết kiệm nhiều thời gian.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Tính năng thêm hàng loạt VTHH khi lập 1 chứng từ/hóa đơn áp dụng trên cả chứng từ hóa đơn mua và bán hàng hóa dịch vụ trên phân hệ Quản lý hóa đơn.
 • Ví dụ khi lập chứng từ mua hàng (tương tự cho các chứng từ khác)
  • Trên phân hệ Quản lý hóa đơn, tab Hóa đơn đầu vào, chọn Lập chứng từ mua hàng.

 • Phần mềm tải lên giao diện lập chứng từ.
 • Trên chứng từ mua hàng, có 5 mã hàng hóa chưa có trong danh mục. Người dùng nhấn Thêm VTHH hàng loạt.

 • Trên giao diện thêm VTHH hàng loạt, điền các thông số của VTHH rồi nhấn đồng ý để hoàn thành thao tác thêm hàng loạt VTHH vào danh mục.
 • Tại đây người dùng có thể chọn nhóm VTHH cho từng mã hàng tại cột tương ứng.

 • Sau khi thêm VTHH hàng loạt, phần mềm tự động lấy dữ liệu lên chứng từ hạch toán như sau:

 • Người dùng nhấn Cất để lưu chứng từ.
 • Như vậy, thao tác thêm hàng loạt VTHH khi lập một chứng từ/ hóa đơn giúp người dùng tiết kiệm rất nhiều thời gian nhập liệu thủ công. Việc hạch toán một chứng từ, hóa đơn nhiều dòng, nhiều mã VTHH chưa có trong danh mục trở nên nhanh chóng và dễ dàng.

 

 

Cập nhật 17/10/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay