Thêm nhanh hàng loạt VTHH vào danh mục

1. Nội dung

Cho phép thêm nhanh hàng loạt vật tư hàng hóa vào danh mục khi lập hàng loạt chứng từ từ hóa đơn đầu vào/đầu ra.

2. Hướng dẫn chi tiết:

  • Khi thực hiện lập chứng từ từ hóa đơn đầu vào/đầu ra, chương trình bổ sung thêm chức năng Thêm VTHH hàng loạt. Chương trình sẽ tự động lấy thông tin của toàn bộ các dòng hàng hóa đang bỏ trống ô Mã hàng lên giao diện thêm nhanh hàng loạt VTHH.

  • Tại giao diện thêm VTHH hàng loạt, chương trình đã ngầm định sẵn hình thức xử lý là Tạo mã mới (1) và tự động tạo Mã hàng mới (2).

  • Với những mặt hàng trên hóa đơn mà người dùng không có nhu cầu tạo mã mới thì có thể ghép với một mã hàng đã có sẵn trong danh mục bằng cách thay đổi hình thức xử lý thành Chọn mã có sẵn.
  • Khi đó, các mã hàng mới sẽ không đảm bảo tăng liên tục nữa nên người dùng cần thực hiện chức năng Đánh lại mã VTHH để chương trình tạo lại các mã hàng tại cột Mã hàng mới.

  • Với những VTHH không cần thêm vào danh mục (ví dụ: lập phiếu chi,…), người dùng có thể thực hiện xóa hàng loạt VTHH như sau:

  • Đối với các VTHH cần thêm vào danh mục, tại nút chức năng Thực hiện hàng loạt, chọn Xác nhận. Sau khi thêm xong VTHH vào danh mục thì chương trình sẽ tự động điền các thông tin của VTHH vừa thêm vào giao diện lập chứng từ.

  • Trường hợp có việc phát sinh không thể thực hiện xác nhận hết toàn bộ VTHH để thêm vào danh mục, người dùng có thể thực hiện xác nhận một phần VTHH bằng cách nhấn Xác nhận trên cột chức năng với từng dòng VTHH.

Cập nhật 30/05/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay