Tra cứu thông tin doanh nghiệp

 • Vào Tính năng mở rộng, chọn Tra cứu thông tin doanh nghiệp:

 • Nhập mã số thuế của doanh nghiệp sau đó nhấn Lấy thông tin:
 • Chương trình hiển thị thông tin khách hàng tương ứng với mã số thuế vừa tra cứu, giúp người dùng kiểm tra tình trạng hoạt động của doanh nghiệp.

 • Người dùng có thể thực hiện thêm doanh nghiệp với mã số thuế vừa tra cứu thành Khách hàng hoặc Nhà cung cấp:

  • Trường hợp thêm khách hàng:

  • Trường hợp thêm Nhà cung cấp:

 • Tại đây, chương trình trả về kết quả bao gồm thông tin doanh nghiệp được tra cứu từ mã số thuế trên hệ thống dữ liệu của Tổng cục thuế và tình trạng hoạt động của doanh nghiệp.
 • Chương trình cũng hiển thị thời gian lấy dữ liệu từ Tổng cục thuế, người dùng có thể nhấn Lấy lại dữ liệu để cập nhật kết quả mới nhất:

 • Phần mềm sẽ tự động cảnh báo các trường hợp khách hàng/nhà cung cấp đã ngừng hoạt động hoặc bị đóng mã số thuế ngay khi chọn tới các khách hàng/nhà cung cấp này trên một số giao diện như:
  Thêm mới /Sửa /Xem khách hàng/nhà cung cấp trên danh mục:


– Trên chức năng Kiểm tra doanh nghiệp ngừng hoạt động của các tờ khai thuế 01/GTGT, 02/GTGT, 04/GTGT:


– Trên các chứng từ thuộc phân hệ mua hàng/bán hàng

Cập nhật 02/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay