1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R41 ( phát hành ngày 30/08/2023)
 4. Cho phép Quản trị viên thiết lập yêu cầu toàn bộ người dùng bật xác thực 2 lớp

Cho phép Quản trị viên thiết lập yêu cầu toàn bộ người dùng bật xác thực 2 lớp

1. Nội dung

Trên MISA ASP quản lý, cho phép Quản trị viên có thể thiết lập yêu cầu bật xác thực 2 lớp đối với toàn bộ người dùng để đảm bảo tính bảo mật và an toàn, tránh các rủi ro về dữ liệu.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Trên giao diện MISA ASP quản lý, nhấn vào biểu tượng Thiết lập (1) hoặc (2) và chọn  Xác thực 2 yếu tố

 • Chương trình tải lên cửa sổ Xác thực 2 yếu tố (2FA) như sau:

 • Chọn Bắt buộc nhân viên xác thực 2 yếu tố khi đăng nhập
 • Chương trình hiển thị 2 lựa chọn để áp dụng thiết lập:
 • Nếu lựa chọn áp dụng cho Tất cả nhân viên, người dùng chỉ cần nhấn Lưu để hoàn thành thao tác. Khi đó, tính năng xác thực 2 yếu tố sẽ được bật với tất cả nhân viên bao gồm cả những nhân viên mới thêm vào sau đó.

 • Nếu lựa chọn áp dụng Chỉ nhân viên được chọn , người dùng tiếp tục lựa chọn danh sách nhân viên bằng 1 trong 2 cách sau:
  • Cách 1: Thêm lần lượt
   – Nhấn trỏ xuống tại cột họ và tên để lựa chọn nhân viên.

– Chương trình sẽ tự động tải lên vai trò và các thông tin số điện thoại, email, chức năng tương ứng của nhân viên.
– Chọn Thêm dòng để thêm nhân viên khác

  • Cách 2: Thêm hàng loạt nhân viên
   – Nhấn Chọn nhân viên để thêm nhanh


– Chương trình hiển thị ra danh sách nhân viên, người dùng tích chọn các nhân viên cần bật xác thực 2 yếu tố.
– Nhấn Đồng ý.


– Các nhân viên vừa chọn sẽ được tự động tải lên danh sách:

 • Nhấn Lưu để hoàn thành.
 • Sau khi hoàn thành thiết lập, những nhân viên được lựa chọn bật xác thực 2 yếu tố khi truy cập vào đơn vị kế toán dịch vụ để làm việc thì chương trình sẽ hiển thị cửa sổ như sau:

 • Nhấn Tiếp tục và thực hiện các bước như yêu cầu.
 • Chương trình hiển thị thông báo xác thực thành công như sau.

 • Người dùng nhấn Vào ứng dụng để truy cập vào công ty Kế toán dịch vụ cần làm việc.
 • Lưu ý: Khi chương trình thông báo thiết lập thành công thì phần thiết lập xác thực 2 yếu tố trên MISA ID cũng được cập nhật.

Cập nhật 17/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan