1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R41 ( phát hành ngày 30/08/2023)
 4. Phân quyền cho kế toán dịch vụ truy cập MISA ASP kế toán trên MISA ASP quản lý

Phân quyền cho kế toán dịch vụ truy cập MISA ASP kế toán trên MISA ASP quản lý

1. Nội dung

Cho phép người dùng thực hiện phân quyền truy cập MISA ASP kế toán cho từng vai trò của kế toán dịch vụ ngay trên MISA ASP Quản lý.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R41: Khi muốn thay đổi quyền hạn, vai trò của kế toán dịch vụ, người dùng phải thực hiện trên MISA ASP kế toán và truy cập từng bộ dữ liệu khách hàng để phân quyền nhiều lần gây mất rất nhiều thời gian để thực hiện lặp đi lặp lại một thao tác.
 • Từ phiên bản R41: Chương trình cải tiến tính năng phân quyền, cho phép thực hiện phân quyền hàng loạt cho kế toán dịch vụ trên MISA ASP quản lý, giúp người dùng tối ưu thời gian và giảm phần lớn thao tác.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Trên MISA ASP quản lý, chọn Thiết lập/ Vai trò và quyền hạn

 • Chương trình tải lên cửa sổ mới với 7 vai trò đã được chương trình đặt tên ngầm định.
 • Chọn tab Quyền trên ASP kế toán và thực hiện phân quyền cho từng vai trò bằng cách nhấn vào lần lượt từng vai trò.

 • Ví dụ đối với vai trò Nhân viên nhập liệu:

 • Người dùng có thể phân quyền theo Danh mục, Nghiệp vụ, Báo cáo, Hệ thống, Tiện ích.

 • Tại đây, người dùng tích chọn hoặc bỏ tích khi muốn thêm bớt quyền trên từng danh mục.
 • Nếu vai trò đó có toàn quyền trên toàn bộ danh mục người dùng chọn Có toàn quyền trên tất cả các danh mục (2)

 • Trường hợp chỉ có toàn quyền trên một số danh mục, người dùng chọn Toàn quyền tại danh mục tương ứng (3).

 • Ngoài ra, tại nút chức năng Tùy chọn chỉnh sửa, người dùng có thể thực hiện các thao tác Đổi tên/ Xóa/ Nhân bản/ Lấy lại thiết lập ngầm định.

 • Khi cần thêm vai trò mới ngoài 7 vai trò ngầm định của phần mềm, người dùng nhấn thêm tại biểu tượng dấu cộng:

 • Sau đó thực hiện thiết lập cho vai trò mới.

 • Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập phân quyền, vai trò.
 • Tương tự khi lựa chọn phân quyền theo Nghiệp vụ/ Báo cáo/ Hệ thống/ Tiện ích

 

Cập nhật 19/09/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan