1. Trang chủ
  2. Đăng nhập nền tảng ASP

Đăng nhập nền tảng ASP

Đăng nhập MISA ASP bằng tài khoản MISA ID của doanh nghiệp (MISA ID là tài khoản đăng nhập tất cả các ứng dụng của MISA: Amis kế toán, MISA Startbook, MISA SME.NET, MISA meInvoice…)

  1. Truy cập vào đường link website: https://asp.misa.vn/
  2. Nhấn Đăng nhập.
  3. Khai báo tài khoản, nhấn Đăng nhập.

  • Nếu doanh nghiệp chưa từng sử dụng các ứng dụng của MISA (chưa có tài khoản MISA ID) thì cần đăng ký tài khoản. Xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 05/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?