1. Trang chủ
  2. Kế toán dịch vụ
  3. Đăng ký trở thành Kế toán dịch vụ trên ASP

Đăng ký trở thành Kế toán dịch vụ trên ASP

1. Nội dung

Hướng dẫn kế toán dịch vụ đăng ký tham gia nền tảng MISA ASP.

2. Hướng dẫn

Bước 1: Đăng ký tài khoản MISA ASP

Lưu ý: Nếu đã sử dụng các ứng dụng khác của MISA như: Amis kế toán, MISA Startbook, MISA SME.NET, MISA meInvoice… thì sử dụng luôn tài khoản đăng nhập các ứng dụng đó để đăng nhập MISA ASP.

Bước 2: Đăng hồ sơ giới thiệu năng lực

3. Lưu ý

  • Khi đăng ký tài khoản trên nền tảng ASP đồng nghĩa với việc anh/chị đã trở thành ASP partner (Xem thêm: ASP Partner là gì?)
  • Mỗi một số điện thoại chỉ tạo được duy nhất một tài khoản để sử dụng các phần mềm và dịch vụ của MISA. Trường hợp số điện thoại của anh/chị đã dùng để đăng ký tài khoản phần mềm MISA trước đây, anh/chị có thể dùng trực tiếp tài khoản đó để đăng hồ sơ và sử dụng các công cụ hỗ trợ công việc trên ASP mà không cần đăng ký tài khoản mới.
  • Tài khoản Doanh nghiệp không thể tạo hồ sơ kế toán dịch vụ cá nhân, anh/chị nên sử dụng số điện thoại của công ty trong trường hợp muốn tạo tài khoản cho Doanh nghiệp của mình.

Cập nhật 19/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan