Tra cứu tờ khai

1. Nội dung

Hướng dẫn kế toán dịch vụ thực hiện các bước để có thể tra cứu các tờ khai định kỳ đã nộp cho cơ quan thuế ngay trên phần mềm ASP.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Thiết lập tài khoản đăng nhập trang thuế điện tử của CQT.
Khai báo tài khoản đăng nhập trang thuế điện tử của hàng loạt khách hàng cùng lúc
 • Vào mục Tờ khai & Tiền thuế, nhấn Thiết lập, chọn Tài khoản thuế điện tử.

 • Khai báo thông tin đăng nhập tài khoản thuế điện tử.
 • Chọn loại hình doanh nghiệp của khách hàng.
 • Nhấn Lưu.

Khai báo tài khoản đăng nhập thuế điện tử của từng khách hàng.

Tại giao diện chi tiết thông tin khách hàng:

 • Khai báo thông tin đăng nhập tài khoản thuế điện tử.
 • Chọn loại hình doanh nghiệp của khách hàng.

Bước 2: Thiết lập tờ khai cần nộp.
 • Vào mục Tờ khai & Tiền thuế, nhấn Thiết lập, chọn Tờ khai cần nộp.

 • Tại khách hàng cần thiết lập tờ khai cần nộp, nhấn Thiết lập tờ khai.

 • Hoặc người dùng có thể chọn Đồng bộ tờ khai từ CQT, chương trình sẽ tự động lấy toàn bộ danh sách tờ khai đã đăng ký sử dụng từ cơ quan thuế về phần mềm.

 • Tích chọn và khai báo thông tin các tờ khai đơn vị khách hàng cần nộp.
 • Nhấn Lưu.

Bước 3: Thiết lập nhân viên phụ trách tờ khai của khách hàng.

Mục đích: Nhân viên phụ trách chính sẽ có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ kê khai cho khách hàng. Từ đó, giúp đơn vị dễ dàng quản lý tình trạng kê khai các tờ khai của khách hàng theo từng nhân viên.

 • Vào mục Tờ khai & Tiền thuế, nhấn Thiết lập, chọn Nhân viên phụ trách chính.

 • Chọn nhân viên phụ trách chính cho khách hàng.

Bước 4: Tra cứu tờ khai đã nộp.

Sau khi nộp các tờ khai định kỳ, kế toán thực hiện tra cứu kết quả tờ khai.

Để tra cứu tờ khai, giấy nộp tiền cần thực hiện tải và cài đặt tiện ích tra cứu.
Xem hướng dẫn tại đây.

Tra cứu kết quả tờ khai
 • Vào mục Tờ khai & Tiền thuế, nhấn Tra cứu tờ khai.

 • Thiết lập khoảng thời gian và chọn khách hàng cần tra cứu các tờ khai đã nộp.

 • Chương trình tự động lấy toàn bộ tờ khai và thông báo trạng thái tờ khai về từ hệ thống của CQT.
 • Có thể xem nhanh danh sách tờ khai Đã nộp/chưa nộp/Tờ khai đã được CQT chấp nhận bằng cách chọn trạng thái tờ khai trên danh sách.
Tra cứu giấy nộp tiền
Cập nhật 15/01/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan