Tra cứu giấy nộp tiền

1. Nội dung

Hướng dẫn kế toán dịch vụ thực hiện các bước để có thể tra cứu giấy nộp tiền đã nộp cơ quan thuế ngay trên phần mềm ASP.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Để tra cứu giấy nộp tiền đã nộp cơ quan thuế cần: Thiết lập tài khoản đăng nhập trang thuế điện tử của CQTcài đặt tiện ích tra cứu.

Tra cứu giấy nộp tiền

1. Vào mục Tờ khai & Tiền thuế, chọn tab Giấy nộp tiền, nhấn Tra cứu giấy nộp tiền.

2. Thiết lập khoảng thời gian và chọn khách hàng cần tra cứu giấy nộp tiền đã nộp.

  • Chương trình tự động lấy toàn bộ giấy nộp tiền và trạng thái giấy nộp tiền về từ hệ thống của CQT.

Quản lý danh sách giấy nộp tiền

  • Có thể tìm kiếm nhanh giấy nộp tiền trên danh sách.

  • Xem nhanh danh sách giấy nộp tiền đã nộp/GNT chưa thành công.

  • Xem/tải về giấy nộp tiền đã nộp.

Cập nhật 27/01/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan