1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R43 (Phát hành ngày 03/10/2023)
 4. Hoàn thiện hồ sơ đăng tải trên Website MISA ASP

Hoàn thiện hồ sơ đăng tải trên Website MISA ASP

1. Nội dung

Sau khi đăng ký hồ sơ trở thành kế toán dịch vụ trên Website MISA ASP, đơn vị kế toán dịch vụ có thể hoàn thiện thêm hồ sơ bằng cách: thêm ảnh bìa, tùy chỉnh nội dung giới thiệu (cỡ chữ, màu sắc, hình ảnh…), thiết lập công khai hình ảnh bằng cấp, chứng chỉ; thiết lập các chương trình ưu đãi cho khách hàng để hồ sơ thu hút và hấp dẫn khách hàng hơn.

2. Hướng dẫn thực hiện
 • Trên MISA ASP Quản lý, chọn phân hệ Hồ sơ
 • Chương trình sẽ hiển thị giao diện chỉnh sửa hồ sơ của Kế toán dịch vụ như sau:

 • Tại đây, người dùng có thể thực hiện thêm ảnh bìa, giới thiệu công ty và thêm ưu đãi (mã giảm giá).
 • Để thêm ảnh bìa, người dùng nhấn vào biểu tượng máy ảnh.

 • Chọn tệp tải lên
 • Lưu ý: Kích thước ảnh bìa khuyến nghị là 1170×300 pixel

 • Ảnh bìa sẽ được hiển thị dưới dạng xem trước như sau:

 • Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập ảnh bìa.
 • Để thêm phần giới thiệu công ty, nhấn vào biểu tượng hình chiếc bút.

 • Nhập nội dung giới thiệu về công ty:

 • Chèn hình ảnh giới thiệu công ty bằng cách nhận vào biểu tượng hình ảnh và tải ảnh lên.

 • Để chèn video giới thiệu, quảng bá hình ảnh công ty, anh chị nhấn trỏ xuống bên cạnh biểu tượng video và dán đường dẫn đến video:

 • Nhấn Lưu  

 • Các đơn vị KTDV cũng có thể thêm các ưu đãi để thu hút khách hàng bằng cách tạo mã giảm giá như sau:
 • Tại mục ưu đãi, chọn Thêm ưu đãi

 • Nhập thông tin ưu đãi

 • Nhấn Lưu.
 • Để xem lại các thông tin vừa thêm sẽ hiển thị trên hồ sơ như thế nào, người dùng chọn Xem trước hồ sơ.

 • Chương trình sẽ hiển thị bản xem trước để người dùng có thể xem thay đổi đã hợp lý chưa hay có cần chỉnh sửa gì thêm mà không cần phải truy cập vào website:

Cập nhật 11/10/2023

Bài viết này hữu ích chứ?