1. Trang chủ
  2. Dành cho Kế toán dịch vụ
  3. Phân hệ khóa học
  4. Tổng quan về phân hệ Đào tạo
  1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R40
  4. Tổng quan về phân hệ Đào tạo
  1. Trang chủ
  2. Kế toán dịch vụ
  3. Tổng quan về phân hệ Đào tạo

Tổng quan về phân hệ Đào tạo

I. Nội dung

Phân hệ Đào tạo giúp đơn vị KTDV có thể dễ dàng quản lý toàn bộ thông tin về học viên và lớp học trực tiếp trên phần mềm MISA ASP thông qua việc:
– Cho phép khai báo, quản lý học viên, lớp học, khóa học.
– Cung cấp tài khoản miễn phí cho học viên để có thể thực hành trên MISA ASP Kế toán.

II. Hướng dẫn trên phần mềm

Phân hệ Đào tạo bao gồm 4 danh sách tương ứng với 4 tab : Học viên, Lớp học, Khóa học, Giảng viên & Trợ giảng.
Để quản lý khóa học, người dùng thực hiện các thao tác như hướng dẫn chi tiết sau đây:
1. Thêm khóa học
2. Thêm lớp học
3. Thêm Học viên
4. Hướng dẫn học viên đăng nhập tài khoản khi nhận email thông báo từ MISA ASP

5. Tạo dữ liệu mẫu
6. Tạo dữ liệu học viên
7. Phân quyền và thiết lập quyền Giảng viên/Trợ giảng

Cập nhật 07/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan