Thêm khóa học

1. Nội dung

Từ phiên bản R40, MISA ASP cho phép người dùng khai báo, quản lý khóa học đào tạo trên MISA ASP quản lý.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Trên phân hệ Đào tạo, chọn tab Khóa học, sau đó nhấn Thêm khóa học

 • Phần mềm tải lên hộp thoại Thêm khóa học. Tại đây, người dùng khai báo các thông tin của khóa học, sau đó nhấn Lưu

 • Khóa học được tạo sẽ được hiển thị trên tab khóa học với bảng thông tin chi tiết như sau:

 • Nếu muốn thêm các khóa học khác, người dùng nhấn Thêm ở góc trên bên phải màn hình và thực hiện các bước tiếp theo như trên.

 • Trên danh sách các khóa học vừa tạo, người dùng có thể tạo dữ liệu mẫu để làm công cụ giảng dạy. Dữ liệu mẫu đóng vai trò như một bộ giáo án online để giảng viên có thể hướng dẫn một cách trực quan về số liệu cũng như thao tác trên phần mềm, giúp học viên dễ dàng so sánh, đối chiếu kết quả thực hành.

 • Để tạo dữ liệu mẫu, vui lòng xem hướng dẫn tại đây.
  – Lưu ý
  : Mỗi khóa học được tạo tối đa 3 bộ dữ liệu mẫu.
 • Sau khi được tạo thành công, dữ liệu mẫu vừa được tạo sẽ hiển thị trên cột Dữ liệu mẫu.

 • Tại danh sách khóa học:
  •  Các cột Số buổi, Học phí, Mô tả: Lấy từ thông tin mà người dùng đã khai báo khi thêm khóa học.
  • Số liệu trên cột Số lớp, Số lượng học viên sẽ do phần mềm tự động thống kê dựa trên thông tin đã khai báo về Lớp họcHọc viên.
  • Trên cột Chức năng, ngoài Tạo dữ liệu mẫu người dùng có thể thực hiện các thao tác như sau:
   Sửa khóa học: khi nhấn vào đây, phần mềm sẽ hiện thị lại hộp thoại khai báo khóa học để người dùng có thể thay đổi thông tin khóa học.
   Xóa dữ liệu mẫu: Khi dữ liệu mẫu không cần dùng tới hoặc trường hợp cần thêm bộ dữ liệu mới mà số lượng dữ liệu đã đạt đến tối đa, người dùng có thể xóa bớt để tạo bộ dữ liệu mẫu mới.
   Xóa khóa học: Xóa khóa học sẽ xóa bộ dữ liệu mẫu đi kèm.

Như vậy, chỉ cần nhấn vào danh sách Khóa học, các đơn vị đào tạo KTDV sẽ xem được tất cả các thông tin từ tổng quát đến chi tiết của khóa học đó.

Cập nhật 09/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan