1. Trang chủ
 2. Dành cho Kế toán dịch vụ
 3. Phân hệ khóa học
 4. Hướng dẫn học viên đăng nhập tài khoản khi nhận email thông báo từ MISA ASP

Hướng dẫn học viên đăng nhập tài khoản khi nhận email thông báo từ MISA ASP

Sau khi thêm học viên thành công, MISA ASP sẽ tự động gửi email thông báo tài khoản về địa chỉ email mà học viên đã cung cấp như sau:

 • Nhấn Đăng nhập ngay, chương trình sẽ chuyển tiếp đến cổng đăng nhập dành cho học viên trên website: https://asp.misa.vn/edu/
 • Học viên nhập thông tin đăng nhập gồm tài khoản (địa chỉ email) và mật khẩu trong nội dung email mà hệ thống đã gửi.

 • Nhấn Đăng nhập.
 • Sau khi đăng nhập thành công, học viên có thể xem thông tin cá nhân và thông tin lớp học.

 • Nếu học viên thuộc lớp học có sử dụng ASP kế toán và đã được tạo dữ liệu thì có thể thực hành nhập liệu trên ASP kế toán bằng cách nhấn vào Xem dữ liệu.

 • Phần mềm sẽ chuyển tiếp đến giao diện ASP kế toán, tại đây học viên có thể thực hành trên toàn bộ phân hệ của phần mềm.

 • Nếu học viên học cùng lúc tại nhiều trung tâm đào tạo khác nhau (là các kế toán dịch vụ có tham gia nền tảng MISA ASP) thì khi đăng nhập, chương trình hiển thị danh sách các đơn vị kế toán dịch vụ để học viên lựa chọn truy cập và học tập.

 • Hoặc học viên cũng có thể chọn lại trung tâm đào tạo khác khi nhấn vào icon avatar ở góc phải màn hình.

 • Ngoài ra, học viên có thể đổi mật khẩu bằng cách nhấn vào avatar ở góc trên bên phải.
 • Nhấn Đổi mật khẩu

 • Sau đó điền mật khẩu cũ, mật khẩu mới. Nhấn Lưu

 

 

Cập nhật 08/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan