1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Doanh nghiệp sử dụng song song ASP Kế toán và AMIS Kế toán

Doanh nghiệp sử dụng song song ASP Kế toán và AMIS Kế toán

Với doanh nghiệp sử dụng song song AMIS Kế toán và ASP Kế toán:

Lưu ý: Thông tin doanh nghiệp khi đăng ký mua 2 sản phẩm phải trùng nhau.

Trên ASP Kế toán:

Tại Tab Khách hàng, chương trình sẽ hiển thị thành 2 dòng độc lập khách hàng sử dụng cả AMIS Kế toán và ASP Kế toán.

Khi Xem tài liệu hoặc trao đổi với khách hàng, chọn chức năng trên sản phẩm nào thì sẽ trao đổi/xem tài liệu trên sản phẩm đó.

  • Trao đổi trên AMIS Kế toán.

  • Trao đổi trên ASP Kế toán.

Trên AMIS Plasform:

Chương trình bổ sung logo sản phẩm ASP Kế toán, click vào logo sản phẩm để truy cập và sử dụng phần mềm.

Cập nhật 10/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan