1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Câu hỏi thường gặp cho Kế toán dịch vụ

Câu hỏi thường gặp cho Kế toán dịch vụ

 1. Đăng ký dùng miễn phí AMIS Kế toán trong 1 năm tài chính cho khách hàng
 2. Đăng ký nhận miễn phí AMIS Kế toán cho hàng loạt khách hàng cùng lúc
 3. Mua phần mềm AMIS Kế toán hộ khách hàng
 4. Lấy mã giảm giá mua phần mềm AMIS Kế toán
 5. Phân công nhân viên phụ trách AMIS Kế toán của khách hàng
 6. Giám đốc đơn vị kế toán dịch vụ bàn giao khách hàng cho trưởng nhóm kế toán dịch vụ
 7. Thiết lập hiển thị thông tin trên danh sách khách hàng
 8. Thêm nhanh khách hàng vào danh sách khi trao đổi
 9. Kế toán dịch vụ quản lý hóa hồng khi bán phần mềm AMIS Kế toán
 10. Thiết lập hiển thị thông tin định danh của Kế toán dịch vụ trên giao diện Trao đổi (Chat) với doanh nghiệp
 11. Xem lại lịch sử thao tác của nhân viên phục vụ công tác quản lý.
 12. Khai báo bổ sung chi nhánh vào hồ sơ đơn vị
 13. Kế toán dịch vụ chấp nhận tham gia công ty
 14. Phân quyền làm việc với tài liệu của khách hàng cho nhân viên
 15. Xem thông báo lịch đào tạo sản phẩm/phát hành tính năng mới
 16. Quản lý riêng khách hàng sử dụng AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ và AMIS Kế toán thường
 17. Lưu tài liệu khách hàng thành tài liệu nội bộ và ngược lại.
 18. Nhập khẩu danh sách khách hàng
 19. KTDV trao đổi nội bộ
 20. Kế toán dịch vụ tạo mã giảm giá khi mua phần mềm/gia hạn phần mềm cho khách hàng
 21. Tìm mã giảm giá có sẵn khi mua/gia hạn phần mềm cho khách hàng.
 22. Doanh nghiệp sử dụng song song ASP Kế toán và AMIS Kế toán
 23. Thiết lập vai trò, quyền hạn cho từng chức danh
 24. Thêm phụ lục hợp đồng
 25. In hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các văn bản, giấy tờ liên quan đến hợp đồng
Cập nhật 10/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan