1. Trang chủ
 2. Đăng ký nhận miễn phí AMIS Kế toán cho hàng loạt khách hàng cùng lúc

Đăng ký nhận miễn phí AMIS Kế toán cho hàng loạt khách hàng cùng lúc

1. Nội dung

Hướng dẫn kế toán dịch vụ đăng ký nhận miễn phí AMIS Kế toán cho hàng loạt khách hàng cùng lúc.

2. Các bước thực hiện

Cách 1: Nhập khẩu danh sách khách hàng đăng ký nhận miễn phí AMIS Kế toán.

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Nếu file nhập khẩu có thông tin sai, chương trình sẽ hiển thị cụ thể thông tin sai để kế toán dịch vụ biết và điều chỉnh ngay trên file nhập khẩu.

Cách 2: Khai báo hàng loạt khách hàng đăng ký nhận miễn phí AMIS Kế toán trên giao điện đăng ký.

Tải phim hướng dẫn tại đây.

3. Sau khi đăng ký thành công

 • MISA sẽ gửi email đồng thời email thông báo tài khoản đăng nhập AMIS Kế toán cho Kế toán dịch vụ và doanh nghiệp.
  • Với kế toán dịch vụ: Gửi qua email của người thực hiện đăng ký.
  • Với doanh nghiệp: Gửi qua email mà kế toán dịch vụ khai báo khi đăng ký.

Trường hợp đăng ký không thành công: Chương trình sẽ thông báo cụ thể mã số thuế của doanh nghiệp đăng ký thất bại, kế toán dịch vụ thực hiện đăng ký lại từ đầu.

4. Lưu ý chung

1. Về số lượng user làm việc trên mỗi gói:

 • Đối với Kế toán dịch vụ: Không giới hạn số lượng kế toán dịch vụ có thể truy cập để làm việc.
  • 01 Tài khoản Admin AMIS Kế toán chính là Admin ASP.
  • Admin có thể phân công cho nhân viên phụ trách AMIS Kế toán của khách hàng theo 2 vai trò: Vai trò Quản lý AMIS Kế toán, vai trò Nhân viên nhập liệu.
  • Nếu Là nhân viên kế toán dịch vụ (không phải là admin ASP) thực hiện đăng ký nhận miễn phí AMIS Kế toán cho doanh nghiệp thì nhân viên đó sẽ có vai trò là Nhân viên nhập liệu.
 • Đối với  mỗi Doanh nghiệp: Có tối đa 02 tài khoản truy cập:
  • 01 Tài khoản admin có quyền gửi chứng từ và xem báo cáo: Tài khoản này lấy theo thông tin đăng ký nhận miễn phí/mua AMIS Kế toán.
  • 01 tài khoản chỉ có quyền gửi chứng từ: Tài khoản này do admin AMIS kế toán của doanh nghiệp phân quyền.

2. Mỗi gói AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ sẽ có nhiều cơ sở dữ liệu theo nguyên tắc:

 • 02 cơ sở dữ liệu/1 năm tài chính.
 • 01 dữ liệu do chương trình tạo sẵn khi đăng ký nhận miễn phí hoặc mua gói AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ.
 • Sau đó, Kế toán dịch vụ hoặc doanh nghiệp tự tạo thêm các cơ sở dữ liệu khác theo nhu cầu quản lý. Xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 27/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?