1. Trang chủ
 2. Kế toán dịch vụ đăng ký sử dụng miễn phí phần mềm AMIS Kế toán trong 1 năm tài chính hộ khách hàng (doanh nghiệp/hộ kinh doanh)

Kế toán dịch vụ đăng ký sử dụng miễn phí phần mềm AMIS Kế toán trong 1 năm tài chính hộ khách hàng (doanh nghiệp/hộ kinh doanh)

1. Nội dung

Hướng dẫn KTDV đăng ký sử dụng phần mềm AMIS Kế toán miễn phí trong 1 năm tài chính hộ khách hàng của mình là doanh nghiệp/hộ kinh doanh.

2. Các bước thực hiện

1. Admin Kế toán dịch vụ hoặc Nhân viên Kế toán dịch vụ trên ASP đăng ký nhận miễn phí AMIS Kế toán cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh theo hướng dẫn sau:

 • Vào mục Khách hàng, Tại nút ASP Kế toán, nhấn biểu tượng mũi tên chọn Nhận miễn phí.

 • Chọn loại hình hoạt động của khách hàng.

 • Khai báo toàn bộ thông tin của khách hàng.
  • Thông tin đơn vị.

  • Thông tin người đại diện theo pháp luật.

  • Thông tin email và số điện thoại.

Lưu ý:

  • Email hoặc số điện thoại: MISA sẽ gửi thông tin đăng nhập AMIS Kế toán cho khách hàng qua email khai báo tại đây, nên sử dụng email, số điện thoại di động của đơn vị hoặc của người đại diện theo pháp luật của đơn vị vì đây sẽ là email, số điện thoại dùng để đăng nhập AMIS Kế toán.
  • Số điện thoại liên lạc: MISA sẽ liên lạc với khách hàng khi cần qua số điện thoại khai báo tại đây (nên để số điện thoại di động)

  • Thông tin dữ liệu kế toán đơn vị đang áp dụng.

 • Sau khi khai báo đầy đủ thông tin, nhấn Đăng ký ngay.

2. Sau khi ký thành công, MISA sẽ gửi email đồng thời email thông báo tài khoản đăng nhập AMIS Kế toán cho Kế toán dịch vụ và đơn vị được đăng ký nhận miễn phí AMIS Kế toán.

 • Với kế toán dịch vụ: Gửi qua email của người thực hiện đăng ký.
 • Với doanh nghiệp/hộ kinh doanh: Gửi qua email mà kế toán dịch vụ khai báo khi đăng ký.

3. Kế toán dịch vụ truy cập tài khoản AMIS Kế toán của doanh nghiệp/hộ kinh doanh để thực hiện công việc kế toán hoặc phân công cho nhân viên phụ trách thực hiện.

3. Lưu ý chung

1. Về số lượng user làm việc trên mỗi gói:

 • Đối với Kế toán dịch vụ: Không giới hạn số lượng kế toán dịch vụ có thể truy cập để làm việc.
  • 01 Tài khoản Admin AMIS Kế toán chính là Admin ASP.
  • Admin có thể phân công cho nhân viên phụ trách AMIS Kế toán của khách hàng theo 2 vai trò: Vai trò Quản lý AMIS Kế toán, vai trò Nhân viên nhập liệu.
  • Nếu Là nhân viên kế toán dịch vụ (không phải là admin ASP) thực hiện đăng ký nhận miễn phí AMIS Kế toán cho doanh nghiệp thì nhân viên đó sẽ có vai trò là Nhân viên nhập liệu.
 • Đối với Doanh nghiệp/hộ kinh doanh: Có tối đa 02 tài khoản truy cập:
  • 01 Tài khoản admin có quyền gửi chứng từ và xem báo cáo: Tài khoản này lấy theo thông tin đăng ký nhận miễn phí/mua AMIS Kế toán.
  • 01 tài khoản chỉ có quyền gửi chứng từ: Tài khoản này do admin AMIS kế toán của đơn vị phân quyền.

2. Mỗi gói AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ sẽ có nhiều cơ sở dữ liệu theo nguyên tắc:

 • 02 cơ sở dữ liệu/1 năm tài chính.
 • 01 dữ liệu do chương trình tạo sẵn khi đăng ký nhận miễn phí hoặc mua gói AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ.
 • Sau đó, Kế toán dịch vụ hoặc đơn vị tự tạo thêm các cơ sở dữ liệu khác theo nhu cầu quản lý. Xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 14/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?