1. Trang chủ
  2. Đăng ký sử dụng mềm AMIS Kế toán miễn phí trong 1 năm tài chính

Đăng ký sử dụng mềm AMIS Kế toán miễn phí trong 1 năm tài chính

1. Nội dung

Hướng dẫn đăng ký sử dụng phần mềm AMIS Kế toán miễn phí trong 1 năm tài chính.

2. Các bước thực hiện

Doanh nghiệp đăng ký

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Doanh nghiệp phải hợp tác với Kế toán dịch vụ đang hoạt động trên nền tảng MISA ASP mới được sử dụng miễn phí phần mềm AMIS Kế toán(gói dành cho doanh nghiệp sử dụng kế toán dịch vụ) trong 1 năm tài chính.

Sau khi đăng ký: Nếu đã thuê/chọn được Kế toán dịch vụ trên nền tảng, doanh nghiệp sẽ được sử dụng phần mềm AMIS Kế toán(gói dành cho doanh nghiệp sử dụng kế toán dịch vụ) miễn phí trong 1 năm tài chính.

Nếu chưa thuê/chọn được KTDV trên nền tảng, doanh nghiệp sẽ chưa được sử dụng phần mềm AMIS Kế toán miễn phí trong 1 năm tài chính.

Kế toán dịch vụ đăng ký hộ khách hàng

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Sau khi Kế toán dịch vụ đăng ký thành công:

Cập nhật 15/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?