1. Trang chủ
 2. Khai báo chi nhánh đơn vị

Khai báo chi nhánh đơn vị

1. Nội dung

Hướng dẫn đơn vị kế toán dịch vụ thành lập chi nhánh tại các tỉnh/thành phố khác trụ sở chính khai báo thông tin chi nhánh để doanh nghiệp có thể tìm thấy đơn vị khi tìm theo tỉnh/thành phố mà đơn vị đặt chi nhánh.

2. Các bước thực hiện

1. Khi Đăng hồ sơ giới thiệu năng lực, tại màn hình khai báo Thông tin doanh nghiệp, nhấn Thêm chi nhánh.

2. Khai báo thông tin chi nhánh, nhấn Lưu lại.

Lưu ý:

  • Đơn vị kế toán dịch vụ đã tham gia nền tảng ASP trước ngày 01/06/2021, bổ sung thêm chi nhánh vào hồ sơ đơn (nếu có) như sau:
   • Vào mục Hồ sơ, nhấn Thêm chi nhánh.

   • Thực hiện khai báo thông tin chi nhánh tương tự như ở trên.
  • Có thể sửa lại thông tin chi nhánh khi có thay đổi.
  • Hoặc xóa thông tin chi nhánh hiển thị trên hồ sơ đơn vị khi chi nhánh đó ngừng hoạt động.

Cập nhật 16/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?