1. Trang chủ
  2. Doanh nghiệp thuê Kế toán dịch vụ đặt mua phần mềm Amis Kế toán

Doanh nghiệp thuê Kế toán dịch vụ đặt mua phần mềm Amis Kế toán

1. Nội dung

Hướng dẫn doanh nghiệp thuê Kế toán dịch vụ đặt mua phần mềm AMIS Kế toán (gói dành cho doanh nghiệp sử dụng kế toán dịch vụ)

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Khuyến khích khách hàng nên nhờ Kế toán dịch vụ đặt mua hộ phần mềm Amis Kế toán để nhận được hưởng ưu đãi (giảm giá) của MISA (nếu có)

1. Truy cập website: asp.misa.vn, chọn tab Giới thiệu Amis Kế toán, nhấn Mua ngay.

2. Thực hiện các bước theo phim hướng dẫn sau.

Tải phim hướng dẫn tại đây.

3. Sau khi đặt hàng thành công, khách hàng cần gửi mã kích hoạt sản phẩm cho KTDV để KTDV kích hoạt tài khoản hộ.

  • Cách lấy mã kích hoạt

1. Sau khi đặt hàng thành công, nhấn Kích hoạt sản phẩm.

Hoặc đăng nhập vào MISA store, tại mục Amis Kế toán, nhấn Bắt đầu sử dụng.

2. Sao chép mã kích hoạt.

3.  Lưu ý chung

1. Với mỗi gói AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ, doanh nghiệp có tối đa 02 tài khoản truy cập:

  • 01 Tài khoản admin có quyền gửi chứng từ và xem báo cáo: Tài khoản này lấy theo thông tin đăng ký nhận miễn phí/mua AMIS Kế toán.
  • 01 tài khoản chỉ có quyền gửi chứng từ: Tài khoản này do admin AMIS kế toán của doanh nghiệp phân quyền.

2. Mỗi gói AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ sẽ có nhiều cơ sở dữ liệu theo nguyên tắc:

  • 02 cơ sở dữ liệu/1 năm tài chính.
  • 01 dữ liệu do chương trình tạo sẵn khi đăng ký nhận miễn phí hoặc mua gói AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ.
  • Sau đó, Kế toán dịch vụ hoặc doanh nghiệp tự tạo thêm các cơ sở dữ liệu khác theo nhu cầu quản lý. Xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 14/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?