1. Trang chủ
 2. Thêm nhân viên mới

Thêm nhân viên mới

1. Nội dung

Cho phép giám đốc công ty kế toán dịch vụ thêm nhân viên mới vào danh sách nhân viên của công ty, đảm bảo tốt việc quản lý nhân sự và phân quyền làm việc cho các nhân viên được khoa học và hợp lý.

2. Các bước thực hiện

 • Vào mục Nhân viên\Thêm nhân viên:

 • Khai báo Thông tin nhân viên, nhấn Tiếp tục.

Lưu ý: Chỉ có thể thêm nhân viên đã có tài khoản MISA ID, nếu chưa có thì nhân viên phải thực hiện đăng ký.

 • Phân Vai trò, nhóm và Quyền hạn cho nhân viên đó, nhấn Tiếp tục.

 • Phân công khách hàng cho nhân viên phụ trách, nhấn Đồng ý.

Lưu ý: 

   • Có thể thay đổi nhóm, vai trò, quyền hạn của nhân viên.
   • Có thể phân công thêm khách hàng cho nhân viên phụ trách nhập liệu.
   • Có thể xóa nhân viên trong trường hợp nhân viên nghỉ việc.

   • Có thể sửa lại thông tin nhân viên (nếu cần) bằng cách nhấn Sửa.

Cập nhật 05/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?