1. Trang chủ
 2. Thêm nhân viên mới

Thêm nhân viên mới

1. Nội dung

Cho phép giám đốc công ty kế toán dịch vụ thêm nhân viên mới vào danh sách nhân viên của công ty, đảm bảo tốt việc quản lý nhân sự và phân quyền làm việc cho các nhân viên được khoa học và hợp lý.

2. Các bước thực hiện

 • Tại phân hệ Nhân viên, tab Nhân viên, chọn Thêm nhân viên

 • Chương trình tải lên giao diện Thêm nhân viên, bao gồm 2 bước:
 • Bước 1: Khai báo Thông tin nhân viên, vai trò:
  • Tại đây, người dùng khai báo thông tin nhân viên bao gồm Số điện thoại (Tài khoản MISA) và họ tên.
  • Chọn vai trò và nhóm nhân viên.
   Lưu ý:
   – Chỉ có thể thêm nhân viên đã có tài khoản MISA ID, nếu chưa có thì nhân viên phải thực hiện đăng ký.
   – Nếu chọn vai trò của nhân viên mới thêm là Quản trị hệ thống thì không cần nhóm nhóm nhân viên.

  • Nhấn Tiếp tục
 • Bước 2: Khai báo khách hàng phụ trách
  • Tại đây, người dùng phân công các khách hàng mà nhân viên mới sẽ phụ trách

  • Nhấn Chọn khách hàng, chương trình tải lên danh sách khách hàng.
  • Người dùng click vào những khách hàng sẽ phân công cho nhân viên mới phụ trách

  • Nhấn Đồng ý.
  • Chương trình tải lên danh sách các khách hàng mà nhân viên mới được phân công phụ trách

 • Chọn vai trò tương ứng với mỗi khách hàng.

 • Nhấn Lưu để hoàn thành thêm nhân viên mới

Sau khi thêm mới nhân viên, nhân viên phải thực hiện Chấp nhận tham gia công ty.

Lưu ý: Có thể thay đổi nhóm, vai trò, quyền hạn, khách hàng phụ trách cho nhân viên.

Cập nhật 16/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?