1. Trang chủ
  2. Thêm nhân viên mới

Thêm nhân viên mới

1. Nội dung

Cho phép giám đốc công ty kế toán dịch vụ thêm nhân viên mới vào danh sách nhân viên của công ty, đảm bảo tốt việc quản lý nhân sự và phân quyền làm việc cho các nhân viên được khoa học và hợp lý.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Chỉ có thể thêm nhân viên đã có tài khoản MISA ID, nếu chưa có thì nhân viên phải thực hiện đăng ký.

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Sau khi thêm mới nhân viên, nhân viên phải thực hiện Chấp nhận tham gia công ty.

Lưu ý: Có thể thay đổi nhóm, vai trò, quyền hạn, khách hàng phụ trách cho nhân viên.

Cập nhật 28/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?