1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Hướng dẫn
  4. Các tính năng khác
  5. Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính
  6. 3.7. Chứng từ chi phí mua hàng chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết

3.7. Chứng từ chi phí mua hàng chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết

Hướng dẫn:

Trên báo cáo 3.7 Chứng từ chi phí mua hàng chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết chương trình lấy lên danh sách các chứng từ bao gồm:

  • Chứng từ mua dịch vụ: có tích chọn Là chi phí mua hàng, chưa được phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa hết (Cả phí hải quan và phí mua hàng)
  • Chứng từ mua hàng: Có chứa mặt hàng Mã hàng là CPMH, Chưa phân bổ hết giá trị của CPMH

Kiểm tra lại các chứng từ chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết. Trong đó:

  • Nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì chứng từ chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết vẫn được coi là hợp lý, như:
  • Nếu chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết do bỏ sót thì thực hiện phân bổ theo hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 26/10/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay