1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Hướng dẫn
  4. Các tính năng khác
  5. Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính
  6. 9.8. Các hợp đồng có phát sinh chi phí nhưng quên không tích “Tính giá thành”

9.8. Các hợp đồng có phát sinh chi phí nhưng quên không tích “Tính giá thành”

Hướng dẫn:

Nếu các Hợp đồng có phát sinh chi phí (TK 621, 622, 627, 154) nhưng lại không được tích vào Tính giá thành thì chương trình sẽ không tập hợp chi phí, tính giá thành cho các hợp đồng này, làm cho các tài khoản chi phí đã phát sinh sẽ vẫn còn số dư Nợ.

=> Trên báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách sẽ hiển thị thông tin Hợp đồng và tài khoản chi phí phát sinh để Kế toán dễ dàng kiểm tra, đối chiếu.

Giải pháp:

1. Nhấn vào từng Số hợp đồng để mở hợp đồng lên kiểm tra.

2. Nếu muốn tập hợp chi phí, tính giá thành cho hợp đồng thì Sửa hợp đồng và tích chọn vào mục Tính giá thành.

3. Nếu chọn nhầm hợp đồng trên chứng từ hạch toán chi phí, thì chọn lại vào đúng hợp đồng cần tính giá thành (đã tích chọn Tính giá thành).

4. Thực hiện lại các bước tính giá thành cho hợp đồng trong kỳ:

Cập nhật 26/10/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay