1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R43 (Phát hành ngày 03/10/2023)
  4. Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn (mẫu 01/TNDN) tách riêng theo từng người bán

Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn (mẫu 01/TNDN) tách riêng theo từng người bán

Tính năng trên phiên bản R43, phát hành ngày 03/10/2023

1. Nội dung

Chương trình cho phép người dùng có thể xuất riêng báo cáo 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn chi tiết cho từng người bán để tiện theo dõi.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R43: Báo cáo 01/TNDN sẽ hiển thị toàn bộ người bán thoả mãn điều kiện về tham số thời gian.
  • Từ phiên bản R43: Phần mềm đáp ứng ứng Báo cáo 01/TNDN hiển thị chi tiết cho từng người bán để tiện theo dõi.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

  • Trên phân hệ Báo cáo, chọn Báo cáo 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ đầu vào không có hoá đơn.

  • Khai báo tham số thời gian
  • Người dùng tích chọn tại ô Tách riêng bảng kê theo từng người bán.
  • Nhấn Xem báo cáo

  • Phần mềm sẽ tải lên dữ liệu cho Báo cáo 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn với chi tiết từng người bán như sau:

Cập nhật 02/10/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay