1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R43 (Phát hành ngày 03/10/2023)
  4. Kết nối với ngân hàng điện tử để tra cứu lịch sử giao dịch

Kết nối với ngân hàng điện tử để tra cứu lịch sử giao dịch

1. Nội dung

Thông qua kết nối ngân hàng điện tử để người dùng có thể tra cứu được lịch sử giao dịch ngân hàng và thực hiện lập chứng từ thu, chi tiền gửi nhanh chóng.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Sau khi thực hiện kết nối ngân hàng điện tử với phần mềm MISA ASP, người dùng có thể thực hiện tra cứu được lịch sử giao dịch của các tài khoản có trong danh mục.

  • Trên phân hệ Tiền gửi, tab Ngân hàng điện tử, chọn Lịch sử giao dịch và khai báo các tham số (3).
  • Nhấn Tra cứu.

  • Phần mềm sẽ tải về lịch sử giao dịch của tài khoản ngân hàng đã chọn như sau:

  • Để thực hiện tra cứu lịch sử giao dịch của các tài khoản ngân hàng khác, người dùng thực hiện chọn lại tên, tài khoản ngân hàng cần tra cứu và chọn tham số thời gian theo nhu cầu tra cứu. Chương trình sẽ tự động tải lên dữ liệu như trên.
  • Thông qua lịch sử giao dịch ngân hàng, người dùng có thể thực hiện lập chứng từ thu chi tiền gửi một cách nhanh chóng.
Cập nhật 29/09/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay