1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R39 (Phát hành ngày 22/07/2023)
 4. Bổ sung thêm cột tài khoản chi phí trên Bảng tổng hợp tình hình trích khấu hao TSCĐ

Bổ sung thêm cột tài khoản chi phí trên Bảng tổng hợp tình hình trích khấu hao TSCĐ

Tính năng trên phiên bản R39, phát hành ngày 22/07/2023

1. Nội dung

Bổ sung cột ” TK chi phí” trên báo cáo Bảng tổng hợp tình hình trích khấu hao tài sản cố định, giúp người dùng dễ dàng kiểm tra sự hợp lý và chính xác của chi phí từng tháng.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R39: Trên báo cáo trích khấu hao tài sản cố định chưa thể hiện tài khoản chi phí đã ghi nhận khấu hao nên khi người dùng cần theo dõi tình hình trích khấu hao tài sản trong từng tháng thì khó kiểm tra sự hợp lý và chính xác của chi phí từng tháng.
 • Từ phiên bản R39: Phần mềm bổ sung cột tài khoản chi phí bên cạnh mỗi cột chi phí khấu hao của từng tháng để người dùng có thể kiểm tra đối chiếu các khoản chi phí phát sinh từng tháng.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Trên phân hệ Tài sản cố định, chọn Bảng tổng hợp trích khấu hao tài sản cố định

 • Chọn tham số thời gian để lấy dữ liệu lên báo cáo.
 • Phần mềm ngầm định tích chọn Hiển thị tài khoản ghi nhận chi phí khấu hao từng tháng.

 • Nhấn Xem báo cáo
 • Chương trình sẽ tự động lấy lên dữ liệu về tình hình trích khấu hao tài sản cố định theo tham số thời gian người dùng đã chọn, và hiển thị cột tài khoản chi phí bên cạnh cột giá trị khấu hao.

 • Trường hợp người dùng không muốn hiển thị cột tài khoản chi phí, tại bước thiết lập tham số báo cáo, người dùng bỏ chọn Hiển thị tài khoản ghi nhận chi phí khấu hao từng tháng, vànhấn Xem báo cáo, dữ liệu báo cáo sẽ hiển thị như dưới đây:

Cập nhật 18/07/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay