1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R39 (Phát hành ngày 22/07/2023)
 4. Lưu nháp chứng từ đang nhập dở dang đối với chứng từ mua/bán hàng hóa, dịch vụ

Lưu nháp chứng từ đang nhập dở dang đối với chứng từ mua/bán hàng hóa, dịch vụ

1. Nội dung

Phần mềm cho phép lưu nháp chứng từ đang nhập dở dang để không phải nhập lại trong trường hợp phải tạm dừng để xử lý công việc khác.

2. Chi tiết thay đổi

 • Câu chuyện nghiệp vụ: Khi người dùng lập chứng từ bán hàng/mua hàng từ hóa đơn đầu ra/đầu vào trên phân hệ Mua hàng, Bán hàng thì phát sinh những hóa đơn nhiều dòng (400-500 dòng hàng hóa) nên quá trình ghép mã cần khá nhiều thời gian. Trong quá trình chờ đợi ghép mã, người dùng có thể sẽ phát sinh các việc khác phải rời máy tính, hoặc các vấn đề phát sinh khác như máy tính tự thoát phiên đăng nhập, lỗi mạng, khi đó KH sẽ phải thực hiện lập chứng từ lại từ đầu nên rất tốn công.
 • Giải pháp: Chương trình cho phép lưu nháp chứng từ đang nhập dở mà chưa ghép đủ mã hàng để không phải chọn lại từ đầu trong trường hợp có gián đoạn công việc.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Tính năng lưu nháp chứng từ được áp dụng khi thêm mới chứng từ thông thường và khi lập chứng từ từ hóa đơn đầu vào (vẫn đáp ứng khi lập: chứng từ từ tài liệu trên ASP Quản lý, thêm nhanh chứng từ mua hàng hóa)

Trên phân hệ Mua hàng/ Bán hàng:
– Chứng từ mua hàng/ bán hàng
– Chứng từ mua/bán dịch vụ
– Chứng từ mua hàng/bán hàng nhiều hóa đơn

Trên phân hệ Quản lý hóa đơn (chỉ đáp ứng khi lập thủ công một hoặc hàng loạt chứng từ từ hóa đơn đầu vào):
– Lập chứng từ mua hàng/bán hàng
– Lập chứng từ mua dịch vụ/bán dịch vụ

Bài help này xin được hướng dẫn trên chứng từ mua hàng ( tương tự trên các chứng từ còn lại)

3.1. Lưu nháp một chứng từ
 • Trên phân hệ Mua hàng, tại tab Mua hàng hóa/dịch vụ, chọn Thêm chứng từ mua hàng

 • Điền các thông tin chứng từ, trường hợp người dùng chưa muốn cất chứng từ ngay, nhưng muốn giữ lại thông tin chứng từ vừa nhập, chọn Lưu bản nháp.

 • Chứng từ sẽ được chương trình lưu lại với nhãn Bản nháp ở góc trên bên phải chứng từ.

 • Đồng thời, tại phân hệ Mua hàng, chứng từ nháp sẽ được lưu thành danh sách Chứng từ nháp trên tab tương ứng.

 • Để tiếp tục chỉnh sửa trên chứng từ nháp, chọn Xem bản nháp trên cột chức năng. Sau đó nhấn Sửa.

 • Người dùng có thể sử dụng dữ liệu đã lưu nháp và tiếp tục thực hiện thao tác như trên chứng từ lập mới và nhất Cất để lưu chứng từ.
 • Để nhân bản hoặc xóa bản nháp, nhấn trỏ xuống trên cột chức năng, chọn Nhân bản/Xóa

3.2. Lưu nháp khi lập hàng loạt chứng từ
 • Trên phân hệ Quản lý hóa đơn, tab hóa đơn, chọn các hóa đơn cần lập chứng từ mua hàng

 • Điền các thông tin khai báo chứng từ mua hàng cần thiết và nhấn Lưu bản nháp lần lượt cho từng chứng từ.

Các bước sau đó tương tự như thao tác trên một chứng từ.

Cập nhật 17/10/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay