1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R35 (Phát hành ngày 19/05/2023)
  4. Cho phép bảng lương có thể tính theo đơn giá ngày công nhập tay

Cho phép bảng lương có thể tính theo đơn giá ngày công nhập tay

1. Mục đích

Cho phép người dùng nhập tay vào cột Đơn giá ngày công trên chứng từ Bảng lương giúp người dùng có thể linh hoạt với từng trường hợp tiền lương tính theo lương cơ bản hoặc theo đơn giá ngày công.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R35:  Công thức tính lương đang dựa trên lương cơ bản/số ngày tính công trong tháng. Dẫn đến khi phát sinh trường hợp nhân viên làm thời vụ không có lương cơ bản thì khó khăn cho việc tính toán.
  • Sau phiên bản R35: Phần mềm cho phép nhập liệu tại cột Đơn giá ngày công trên chứng từ Bảng lương. Vì vậy người dùng có thể nhập tay và lấy số liệu đơn giá ngày công để tính toán cho bảng lương một cách thuận tiện.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Trường hợp 1: Lương cơ bản khác 0

-Trên giao diện bảng lương, tại cột Lương cơ bản, với các trường hợp giá trị của lương cơ bản khác 0, khi đó giá trị của cột Đơn giá ngày công không phục vụ cho việc tính lương.

Số tiền lương được tính toán dựa trên lương cơ bản/ số ngày tính công trong tháng

 

Trường hợp 2: Lương cơ bản bằng 0

Khi lương cơ bản = 0, phần mềm cho phép nhập tay giá trị của cột Đơn giá ngày công. Số tiền lương = đơn giá ngày công * số ngày công.

Như vậy, tính năng mới cho phép nhập tay giá trị tại cột Đơn giá ngày công giúp cho người dùng có thể linh hoạt tính lương theo từng trường hợp thực tế.

Cập nhật 08/05/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay