1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R48 (Phát hành ngày 30/12/2023)
  4. Cho phép hiển thị số dư hai bên trên báo cáo “F01-DNN- Bảng cân đối tài khoản” khi xem cùng bộ Báo cáo tình hình tài chính trên phân hệ Báo cáo

Cho phép hiển thị số dư hai bên trên báo cáo “F01-DNN- Bảng cân đối tài khoản” khi xem cùng bộ Báo cáo tình hình tài chính trên phân hệ Báo cáo

1. Nội dung

Cho phép người dùng có thể lựa chọn hiển thị số dư hai bên trên báo cáo F01- DNN Bảng cân đối tài khoản khi xem cùng bộ báo cáo tình hình tài chính ( Đối với doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC)

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R48: Phần mềm chỉ cho phép người dùng chọn hiển thị số dư hai bên khi chỉ xem riêng báo cáo F01-DNN- Bảng cân đối tài khoản từ danh sách báo cáo. Khi chọn báo cáo F01-DNN-Bảng cân đối tài khoản để xem cùng bộ báo cáo tài chính thì người dùng không xem được số dư hai bên. Do đó, khi người dùng xuất báo cáo sẽ phải sửa tay để lấy số liệu theo cách lấy số dư hai bên.
  • Từ phiên bản R48: Phần mềm bổ sung tùy chọn “Hiển thị số dư 2 bên trên F01-DNN: Bảng cân đối tài khoản” khi khai báo tham số báo cáo tình hình tài chính mẫu B01a- DNN và B01b- DNN.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

  • Trên phân hệ Báo cáo, nhóm Báo cáo tài chính, chọn  B01a- DNN: Báo cáo tình hình tài chính hoặc B01b- DNN: Báo cáo tình hình tài chính.

  • Phần mềm tải lên giao diện khai báo tham số báo cáo.
  • Khi người dùng tích chọn xem kèm báo cáo F01- DNN: Bảng cân đối tài khoản thì có thể tích chọn “Hiển thị số dư 2 bên trên F01- DNN: Bảng cân đối tài khoản” :

  • Chương trình sẽ tải lên báo cáo tài chính và trên tab F01-DNN sẽ hiển thị số dư 2 bên như sau:

Cập nhật 25/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay