1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Hướng dẫn
  4. Nghiệp vụ
  5. Quản lý hóa đơn
  6. Đáp ứng nghiệp vụ hóa đơn điện tử áp dụng theo chính sách giảm thuế mới năm 2023 trên MISA ASP Kế toán

Đáp ứng nghiệp vụ hóa đơn điện tử áp dụng theo chính sách giảm thuế mới năm 2023 trên MISA ASP Kế toán

I. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT

Từ phiên bản R38, phần mềm MISA ASP Kế toán đáp ứng các thay đổi về thuế GTGT và hóa đơn theo quy định tại Nghị quyết 101/2023/QH15 trong năm 2023, cụ thể như sau:

  • Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:  Giảm 2% thuế suất thuế GTGT (áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%) trừ các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 1, khoản 1 của Nghị quyết.
  • Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (tỷ lệ % trên doanh thu): giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT quy định tại Điều 1, khoản 1 của Nghị quyết.
  • Thời gian Nghị quyết có hiệu lực: Từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

II. ĐÁP ỨNG TRÊN PHẦN MỀM

1. Hóa đơn điện tử đầu ra

2. Hóa đơn điện tử đầu vào

Cập nhật 04/07/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay