2. Tiền mặt, tiền gửi

Hướng dẫn:

1.Để mở chức năng Kiểm tra sổ sách, người dùng thao tác theo 2 cách sau:

  • Cách 1: Vào menu Tính năng mở rộng, chọn Kiểm tra sổ sách

  • Cách 2: Vào phân hệ Kiểm soát rủi ro, chọn Kiểm tra sổ sách

2. Thiết lập tham số, kiểm tra đối chiếu số liệu và tích chọn mục 2.Tiền mặt, tiền gửi.

3. Nhấn Kiểm tra sổ sách

4. Chương trình hiển thị báo cáo kiểm tra tiền mặt, tiền gửi bao gồm các nội dung sau:

Cập nhật 02/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay