Nhập khẩu bảng tính lương từ Excel

Mục lục
1. Nội dung

Cho phép người dùng nhập khẩu bảng tính lương từ excel vào phần mềm.

2. Hướng dẫn

  • Lần lượt thực hiện các bước nhập khẩu excel như sau:
    • Chọn tệp nguồn: Chọn file excel chứa dữ liệu cần nhập khẩu. Sau đó, chọn phương thức nhập khẩu.

Lưu ý: Khi chọn tải tệp dữ liệu bảng lương mẫu, chương trình sẽ tự động lấy luôn danh sách nhân viên và các cột dữ liệu tương ứng trên phần mềm xuống file excel, người dùng chỉ cần bổ sung các số liệu liên quan.

    • Ghép dữ liệu: Ghép cột dữ liệu trên phần mềm với cột dữ liệu trong file excel.

    • Kiểm tra dữ liệu: Chương trình hiển thị các dữ liệu không hợp lệ (nếu có) để người dùng kiểm tra lại.

    • Nhấn Nhập dữ liệu: Chương trình hiển thị kết quả nhập khẩu:

Cập nhật 30/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay