Sổ quỹ tiền mặt (mẫu số S6-HKD) theo Thông tư 88/2021/TT-BTC

1. Nội dung

Chương trình đáp ứng mẫu sổ quỹ tiền mặt (mẫu số S6-HKD) theo Thông tư 88/2021/TT-BTC hiển thị tổng số tiền theo từng chứng từ thay vì tách riêng từng bút toán hạch toán, giúp người dùng dễ dàng so sánh sổ sách và có thể sử dụng để nộp luôn cho Cơ quan thuế.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

  • Trên phân hệ Báo cáo, chọn tab Tất cả/Tiền mặt
  • Chọn S06-HKD- Sổ quỹ tiền mặt

  • Khai báo tham số thời gian
  • Tích chọn tại ô Cộng gộp theo chứng từ.
  • Nhấn Xem báo cáo

  • Chương trình sẽ tải lên các chứng từ thỏa mãn điều kiện tham số và hiển thị mỗi chứng từ trên mỗi dòng báo cáo như sau:

 

Cập nhật 22/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay