1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn KTDV thêm khách hàng trên nền tảng ASP

Hướng dẫn KTDV thêm khách hàng trên nền tảng ASP

1.Mục đích:

Hướng dẫn kế toán dịch vụ thêm mới khách hàng trong quá trình sử dụng nền tảng ASP, giúp kế toán dịch vụ quản lý danh sách khách hàng một cách hiệu quả và khoa học.

2. Cách thực hiện:

  • Vào phân hệ Khách hàng, chọn Thêm khách hàng:

  • Tại phần Thông tin chung, khai báo chi tiết các thông tin của Khách hàng:

  • Khai báo các thông tin dịch vụ cung cấp:

  • Khai báo thông tin phần mềm kế toán mà khách hàng sử dụng:

  • Tại mục Công nợ, khai báo chi tiết Công nợ khách hàng và Công nợ khách hàng đã thanh toán. Hệ thống sẽ tự động tính ra số tiền khách hàng còn nợ:

  • Liệt kê thêm các thông tin chi tiết liên quan đến khách hàng tại mục Ghi chú (Đính kèm tài liệu liên quan nếu cần)

  • Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu để lưu lại thông tin của khách hàng.
Cập nhật 28/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?