1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R48 (Phát hành ngày 30/12/2023)
 4. Bỏ đối trừ hàng loạt đối tượng (Nhà cung cấp)

Bỏ đối trừ hàng loạt đối tượng (Nhà cung cấp)

1. Nội dung

Phần mềm cho phép bỏ đối trừ cho nhiều đối tượng Nhà cung cấp khi thực hiện trên phân hệ mua hàng.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Để thực hiện bỏ đối trừ nhiều đối tượng, người dùng có thể thao tác theo 1 trong 3 cách sau:
 • Cách 1: Nhấn trỏ xuống tại nút chức năng Tiện ích tại phân hệ Mua hàng

 • Cách 2: Nhấn trỏ chuột tại Tiện ích trên tab Quy trình của phân hệ Mua hàng

 • Cách 3: Tại bàn làm việc trên tab Tổng quan, chọn Tiện ích thường dùng.
  Tại đây anh chị có thể thiết lập hiển thị tiện tích Bỏ đối trừ nhiều đối tượng.

 • Nhấn Bỏ đối trừ nhiều đối tượng, chương trình sẽ tải lên giao diện như sau:

 • Tại trường Tài khoản phải trả: Chương trình ngầm định sẵn tài khoản 331, người dùng có thể chọn lại tài khoản theo dõi chi tiết theo nhà cung cấp (NCC) hoặc TK chi tiết nhất khác.

 • Tại trường Loại tiền: Chương trình ngầm định chọn đồng tiền hạch toán, người dùng có thể chọn lại đồng tiền khác.
  Lưu ý:  Trường Loại tiền chỉ hiển thị khi hệ thống có tích chọn “Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ”

 • Nhấn Lấy dữ liệu, chương trình hiển thị danh sách các NCC có các cặp chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ đã thực hiện đối trừ, tính trên toàn bộ dữ liệu tương ứng với tài khoản phải trả và loại tiền đã chọn:

 • Tích chọn những NCC cần bỏ đối trừ. Nhấn Tiếp tục

 • Chương trình tải lên chi tiết đối trừ theo NCC đã chọn:

 • Nhấn Xem chi tiết, chương trình tải lên giao diện Chi tiết bỏ đối trừ chứng từ và hiển thị toàn bộ các cặp chứng từ thanh toán & chứng từ công nợ đã thực hiện đối trừ, tương ứng với TK công nợ, loại tiền và NCC đã chọn:

 • Tại đây chương trình đã ngầm định tích chọn toàn bộ chứng từ, người dùng có thể giữ nguyên nếu bỏ đối trừ cho tất cả chứng từ hoặc bỏ tích với những chứng từ không bỏ đối trừ.
 • Nhấn Đồng ý/ Tiếp tục
 • Chương trình tải lên danh sách các cặp chứng từ đã được chọn để bỏ đối trừ. Chọn Bỏ đối trừ.
 • Chương trình hiển thị cảnh báo:

 • Nhấn Đóng, phần mềm sẽ thực hiện bỏ đối trừ cho các cặp chứng từ đã lựa chọn và trả kết quả tại quả chuông thông báo khi hoàn thành:

Cập nhật 09/01/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay