1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R49
 4. Bỏ đối trừ hàng loạt trên phân hệ Bán hàng (Khách hàng)

Bỏ đối trừ hàng loạt trên phân hệ Bán hàng (Khách hàng)

1. Nội dung

Phần mềm cho phép bỏ đối trừ cho nhiều đối tượng Khách hàng khi thực hiện trên phân hệ bán hàng.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Để thực hiện bỏ đối trừ nhiều đối tượng Khách hàng, người dùng có thể thao tác theo 1 trong 3 cách sau:
 • Cách 1: Nhấn trỏ xuống tại nút chức năng Tiện ích tại phân hệ Bán hàng

 • Cách 2: Nhấn trỏ chuột tại Tiện ích trên tab Quy trình của phân hệ Bán hàng

 • Cách 3: Tại bàn làm việc trên tab Tổng quan, chọn Tiện ích thường dùng.
  Tại đây anh chị có thể thiết lập hiển thị tiện tích Bỏ đối trừ bán hàng nhiều đối tượng.
 • Khi nhấn Bỏ đối trừ nhiều đối tượng bằng một trong ba cách trên, chương trình sẽ tải lên giao diện như sau:

Bước 1: Chọn Khách hàng

 • Tại trường Tài khoản phải thu: Chương trình ngầm định sẵn tài khoản 131, người dùng có thể chọn lại tài khoản theo dõi chi tiết theo Khách hàng.

 • Tại trường Loại tiền: Chương trình ngầm định chọn đồng tiền hạch toán, người dùng có thể chọn lại đồng tiền khác.
  Lưu ý:  Trường Loại tiền chỉ hiển thị khi hệ thống có tích chọn “Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ”

 • Nhấn Lấy dữ liệu, chương trình hiển thị danh sách Khách hàng có các cặp chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ đã thực hiện đối trừ, tính trên toàn bộ dữ liệu tương ứng với tài khoản phải thu và loại tiền đã chọn:

 • Tích chọn những khách hàng cần bỏ đối trừ. Nhấn Tiếp tục

Bước 2: Chi tiết bỏ đối trừ

 • Chương trình tải lên chi tiết đối trừ theo Khách hàng đã chọn và ngầm định bỏ đối trừ toàn bộ các chứng từ đã đối trừ trước đó.
 • Nếu muốn thay đổi lại số tiền cần bỏ đối trừ, nhấn Xem chi tiết 

 • Chương trình tải lên giao diện Chi tiết bỏ đối trừ chứng từ và hiển thị toàn bộ các cặp chứng từ thanh toán & chứng từ công nợ đã đối trừ trước đó. Nếu không muốn bỏ đối trừ tại dòng chứng từ nào thì bỏ tích tại dòng tương ứng.

 • Nhấn Đồng ý
 • Chương trình tải lên danh sách các cặp chứng từ đã được chọn để bỏ đối trừ. Chọn Bỏ đối trừ.
 • Chương trình hiển thị cảnh báo:

 • Phần mềm sẽ thực hiện bỏ đối trừ cho các cặp chứng từ đã lựa chọn và trả kết quả tại quả chuông thông báo khi hoàn thành:

Cập nhật 12/01/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay