1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R49
 4. Cho phép xem “Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng” cộng gộp mỗi chứng từ là một dòng trên báo cáo

Cho phép xem “Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng” cộng gộp mỗi chứng từ là một dòng trên báo cáo

1. Nội dung

Cải tiến Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng: Cho phép thể hiện mỗi chứng từ hạch toán trên một dòng thay vì tách riêng theo từng dòng.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R49: Phần mềm đáp ứng sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng đang tách từng bút toán hạch toán, người dùng không thể xem được tổng số tiền của từng phiếu thu/chi do bị tách thành nhiều dòng.
 • Từ phiên bản R49: Chương trình bổ sung tùy chọn “Cộng gộp theo chứng từ”: Cho phép người dùng chọn xem Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng thể hiện theo tổng số tiền thanh toán trên từng chứng từ thay vì tách riêng từng bút toán như trước đây.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Trên phân hệ Báo cáo, tab Tất cả, chọn nhóm báo cáo Tiền gửi/Báo cáo tiền gửi/Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng

 • Hoặc trên phân hệ Tiền gửi, chọn Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng

 • Người dùng khai báo tham số báo cáo
 • Tích chọn “Cộng gộp theo chứng từ”

 • Nhấn Xem báo cáo
 • Chương trình sẽ căn cứ vào số dư ban đầu và các chứng từ có phát sinh liên quan đến các tài khoản đã lựa chọn thuộc kỳ hạch toán đã khai báo và hiển thị mỗi chứng từ trên một dòng:

 • Trường hợp người dùng không chọn “Cộng gộp theo chứng từ” thì chứng từ sẽ tách thành nhiều dòng như sau:

Cập nhật 01/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay