1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R49
  4. Thêm nhanh hàng loạt đơn vị tính khi thực hiện thêm VTHH hàng loạt

Thêm nhanh hàng loạt đơn vị tính khi thực hiện thêm VTHH hàng loạt

1. Nội dung

Chương trình cho phép người dùng thêm nhanh hàng loạt đơn vị tính vào danh mục khi thực hiện thêm hàng loạt vật tư hàng hóa (VTHH), giúp người dùng tiết kiệm thời gian thao tác.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R49: Khi thực hiện thêm hàng loạt vật tư hàng hóa, trường hợp đơn vị tính của một số vật tư hàng hóa không có trong danh mục của phần mềm thì người dùng phải tự thêm thủ công trên từng dòng hàng hóa gây mất thời gian.
  • Từ phiên bản R49: Người dùng có thể thực hiện thêm nhanh hàng loạt đơn vị tính vào danh mục khi thực hiện thêm hàng loạt vật tư hàng hóa trên phân hệ Quản lý hóa đơn .

3. Hướng dẫn trên phần mềm

  • Trên phân hệ Quản lý hóa đơn, khi thực hiện thêm hàng loạt VTHH trong thao tác lập chứng từ hạch toán, phần mềm hiển thị thêm ĐVT hàng loạt như sau:

  • Khi thực hiện xác nhận VTHH trên tab kết quả xử lý hóa đơn đầu ra/đầu vào thì người dùng cũng có thể thực hiện Thêm ĐVT hàng loạt nhanh chóng và dễ dàng.

  • Nhấn Thêm ĐVT hàng loạt, phần mềm tải lên cửa sổ Thêm hàng loạt đơn vị tính vào danh mục.
  • Thêm mô tả cho đơn vị tính nếu cần.
  • Nhấn Xác nhận, chương trình sẽ tự động thêm hàng loạt đơn vị tính vào danh mục.

Cập nhật 15/01/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay