1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R52 (Phát hành ngày 29/03/2024)
 4. Bổ sung “Báo cáo đối chiếu doanh thu, tiền thuế trên sổ chi tiết bán hàng và tờ khai thuế” cho Hộ kinh doanh

Bổ sung “Báo cáo đối chiếu doanh thu, tiền thuế trên sổ chi tiết bán hàng và tờ khai thuế” cho Hộ kinh doanh

1. Nội dung

Chương trình bổ sung “Báo cáo đối chiếu doanh thu, tiền thuế trên sổ chi tiết bán hàng và tờ khai thuế” dành cho khách hàng là Hộ kinh doanh.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Người dùng có thể xem Báo cáo đối chiếu doanh thu, tiền thuế trên sổ chi tiết bán hàng và tờ khai thuế bằng một trong các cách sau:

 • Phân hệ Kiểm soát rủi ro/ Nhóm báo cáo Thuế

 • Phân hệ Báo cáo/ Nhóm báo cáo Thuế

 • Phân hệ Thuế/Tab Báo cáo/Báo cáo đối chiếu

 • Phân hệ Tổng quan/Bàn làm việc/ Người dùng có thể chọn hiển thị “Báo cáo đối chiếu doanh thu, tiền thuế trên sổ chi tiết bán hàng và tờ khai thuế” trong phần thiết lập Báo cáo thường dùng

 • Khi chọn mở Báo cáo bằng một trong các cách trên, chương trình hiển thị giao diện báo cáo.
 • Nhấn Chọn tham số

 • Khai báo tham số báo cáo, sau đó nhấn Xem báo cáo

 • Chương trình sẽ đối chiếu số liệu doanh thu, tiền thuế trên Sổ chi tiết bán hàng và tờ khai thuế thuộc kỳ báo cáo đã chọn và lấy dữ liệu lên báo cáo.

 • Ngoài việc bổ sung báo cáo trên để hỗ trợ kế toán kiểm tra sai sót, phần mềm cũng sẽ chủ động cảnh báo cho người dùng biết nếu có chênh lệch ngay tại thời điểm Cất tờ khai 01/CNKD, giúp kế toán kịp thời kiểm tra, đối chiếu.

 

Cập nhật 25/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay