1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R52 (Phát hành ngày 29/03/2024)
  4. Bổ sung thêm cột thuế GTGT, TNCN trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra của Hộ kinh doanh

Bổ sung thêm cột thuế GTGT, TNCN trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra của Hộ kinh doanh

1. Nội dung

Chương trình bổ sung thêm cột thuế GTGT, TNCN và Nhóm ngành nghề trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra theo PP trực tiếp trên doanh thu (mẫu quản trị) đối với gói sản phẩm Hộ kinh doanh.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R52: Người dùng cần kiểm tra lại thuế GTGT, TNCN thì chỉ có thể xem trên tờ khai 01/CNKD, nhưng tại tờ khai chỉ kê khai thuế GTGT, TNCN theo tháng hoặc quý. Vì vậy khi cần xem tổng thuế GTGT, TNCN phát sinh trong năm thì người dùng phải xem trên nhiều kỳ kê khai trong năm gây mất thời gian.
  • Từ phiên bản R52: Chương trình bổ sung thêm cột thuế GTGT, TNCN và Nhóm ngành nghề trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra theo PP trực tiếp trên doanh thu (mẫu quản trị) giúp người dùng có thể xuất báo cáo và xem các chỉ tiêu trên theo năm.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

  • Trên phân hệ Báo cáo, nhóm Báo cáo Thuế, chọn Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra theo PP trực tiếp trên doanh thu (mẫu quản trị)

  • Khai báo tham số, sau đó nhấn Xem báo cáo

  • Chương trình sẽ tải lên Bảng kê theo kỳ kê khai đã chọn và tự động phân loại người mua theo nhóm ngành nghề. (1)
  • Người dùng có thể kiểm tra Doanh thu tính thuế GTGT, thuế GTGT, Doanh thu tính thuế TNCN, thuế TNCN trên các cột tương ứng (2)

Cập nhật 25/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay