1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R57 (Phát hành ngày 19/07/2024)
 4. Bổ sung ngôn ngữ tiếng Trung cho một số báo cáo trên MISA ASP Kế toán

Bổ sung ngôn ngữ tiếng Trung cho một số báo cáo trên MISA ASP Kế toán

1. Nội dung

Chương trình bổ sung ngôn ngữ tiếng Trung cho các báo cáo trên MISA ASP kế toán, giúp KTDV có thể gửi báo cáo cho các khách hàng Trung Quốc luôn mà không mất thời gian để phiên dịch báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

Phần mềm đã xây dựng thêm hệ thống báo cáo bằng tiếng Trung gồm 4 nhóm trên MISA ASP kế toán:

Báo cáo mua hàng

 • Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp
 • Sổ nhật ký mua hàng
 • Tổng hợp mua hàng theo mặt hàng và nhà cung cấp.

Báo cáo bán hàng

 • Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng
 • Sổ nhật ký bán hàng
 • Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng và khách hàng

Báo cáo kho

 • Tổng hợp tồn kho

Báo cáo tài chính ( Đáp ứng đầy đủ thông tư)

 • F01- DNN: Bảng cân đối tài khoản
 • B02- DNN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • B01a- DNN: Báo cáo tình hình tài chính
 • B01b- DNN: Báo cáo tình hình tài chính
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Để sử dụng các báo cáo trên bằng tiếng trung, người dùng thực hiện như sau:

 • Trên phân hệ Báo cáo, tại mục Ngôn ngữ báo cáo, người dùng nhấn vào biểu tượng trỏ xuống, chọn Tiếng Trung.
 • Khi đó, trên phân hệ Báo cáo sẽ chỉ hiển thị các báo cáo có đáp ứng ngôn ngữ tiếng Trung, và tên của các báo cáo này được thể hiện dưới dạng song ngữ Việt/Trung.

 • Lựa chọn báo cáo cần xem và khai báo tham số như bình thường, chương trình sẽ tải lên báo cáo với giao diện tiếng Trung như sau:

Lưu ý:

 • Khi lựa chọn ngôn ngữ báo cáo là tiếng Trung thì mục báo cáo đã lưu cũng chỉ hiển thị những báo cáo đã lưu có mẫu tiếng Trung.
 • Chương trình không áp dụng tìm kiếm nhanh, tìm kiếm báo cáo trên phân hệ Báo cáo theo tiếng Trung.
Cập nhật 11/07/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay