1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R57 (Phát hành ngày 19/07/2024)
 4. Cho phép xuất khẩu hàng loạt chứng từ Xử lý chênh lệch tỷ giá, Khấu trừ thuế, Điều chỉnh thuế GTGT, Bù trừ công nợ

Cho phép xuất khẩu hàng loạt chứng từ Xử lý chênh lệch tỷ giá, Khấu trừ thuế, Điều chỉnh thuế GTGT, Bù trừ công nợ

1. Nội dung

Chương trình bổ sung tính năng xuất khẩu hàng loạt cho các chứng từ thuộc nhóm Chứng từ nghiệp vụ khác:
– Khấu trừ thuế
– Xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ
– Xử lý chênh lệch tỷ giá từ tính tỷ giá xuất quỹ
– Xử lý chênh lệch tỷ giá từ đối trừ chứng từ
– Điều chỉnh thuế GTGT
– Bù trừ công nợ.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Mở chức năng Xuất khẩu hàng loạt bằng một trong hai cách sau:
Cách 1: Chọn Thiết lập\Xuất khẩu hàng loạt
Cách 2: Trên Bàn làm việc của phân hệ Tổng quan, chọn Xuất khẩu hàng loạt tại mục Tiện tích thường dùng.
Xem thêm hướng dẫn xuất khẩu hàng loạt tại đây.

 • Trên giao diện Xuất khẩu hàng loạt, tích chọn Chứng từ nghiệp vụ khác

 • Nhấn Xuất khẩu, chương trình sẽ tự động xuất khẩu danh sách các báo cáo thuộc loại chứng từ nghiệp vụ khác như sau:
  – Chứng từ nghiệp vụ khác
  – Kết chuyển lãi lỗ
  – Khấu trừ thuế
  – Xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ
  – Xử lý chênh lệch tỷ giá từ tính tỷ giá xuất quỹ
  – Xử lý chênh lệch tỷ giá từ đối trừ chứng từ
  – Điều chỉnh thuế GTGT
  – Bù trừ công nợ.

 

Cập nhật 11/07/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay