1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R57 (Phát hành ngày 19/07/2024)
 4. Lập Chứng từ trả lại hàng mua từ hóa đơn đầu vào trên phân hệ Quản lý hóa đơn

Lập Chứng từ trả lại hàng mua từ hóa đơn đầu vào trên phân hệ Quản lý hóa đơn

1. Nội dung

Chương trình bổ sung chức năng “Lập CT trả lại hàng mua” trên tab Hóa đơn đầu vào của phân hệ Quản lý hóa đơn, cho phép người dùng có thể lập một hoặc hàng loạt chứng từ trả lại hàng mua ngay trên phân hệ Quản lý hóa đơn và kế thừa thông tin từ hóa đơn lên chứng từ mà không cần phải nhập thủ công như khi thực hiện trên phân hệ Mua hàng.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Trên phân hệ Quản lý hóa đơn, tab Hóa đơn đầu vào, đối với các hóa đơn điều chỉnh có trạng thái chưa hạch toán và có chứa dòng VTHH có số lượng <0, chương trình bổ sung chức năng Lập CT trả lại hàng mua.
Người dùng thực hiện lập một/hàng loạt chứng từ trả lại hàng mua theo hướng dẫn dưới đây:

2.1. Lập một chứng từ trả lại hàng mua

 • Nhấn trỏ xuống tại cột chức năng của dòng hóa đơn cần trả lại hàng, chọn Lập CT trả lại hàng mua:

 • Chương trình sẽ hiển thị cửa sổ Tùy chọn hạch toán hóa đơn đầu vào, người dùng khai báo các tùy chọn, sau đó nhấn Đồng ý.
  Xem thêm hướng dẫn về tùy chọn hạch toán hóa đơn đầu vào tại đây.

 • Chương trình tải lên giao diện Chứng từ trả lại hàng mua như sau:

 • Người dùng thực hiện các bước lập chứng từ trả lại hàng mua như bình thường.
  Xem thêm hướng dẫn về trả lại hàng mua tại đây.

2. 2. Lập hàng loạt chứng từ trả lại hàng mua

 • Trên danh sách hóa đơn đầu vào, tích chọn các hóa đơn cần lập lại chứng từ trả lại hàng mua.
 • Nhấn trỏ xuống tại nút chức năng Thực hiện hàng loạt, chọn Lập CT trả lại hàng mua.

 • Chương trình sẽ hiển thị cửa sổ Tùy chọn hạch toán hóa đơn đầu vào, người dùng thực hiện khai báo các tùy chọn theo nhu cầu.
  Xem thêm hướng dẫn về tùy chọn hạch toán hóa đơn đầu vào tại đây.

 • Nhấn Đồng ý.
 • Chương trình tải lên danh sách chứng từ trả lại hàng mua tương ứng với các hóa đơn đầu vào.
 • Người dùng nhấn vào từng tab hóa đơn (1) để xem lại các chứng từ trả lại hàng mua tương ứng (2)

 • Người dùng thực hiện các bước tiếp theo như bình thường.
  Xem thêm hướng dẫn về trả lại hàng mua tại đây.
Cập nhật 24/07/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay